Woensdag 27 Nov. ALV

over een week is de ALV van Kartbaan Strijen / SHW. U als SHW-lid of ouder/verzorger van SHW-lid bent van harte uitgenodigd om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Onderstaand vindt u de agenda en het concept regelement 2020. Tot volgende week!