Kantine alleen afhaal locatie!

Covid-19 maatregelen!!

Zoals iedereen ongetwijfeld weet heeft de overheid per 6 November de maatregelen aangescherpt.
Dit heeft ook gevolgen voor Kartbaan Strijen en dan specifiek voor de kantine. Volgens de (nieuwe) richtlijnen mag je alleen in de horeca komen na een check van je corona QR-code of negatieve test. Dit is voor Ria onmogelijk te handhaven, vandaar de volgende veranderingen:

-1- Kantine is alleen geopend als loketfunctie, bestellen + afhalen bij de deur van het terras! (niet binnen wachten of plaatsnemen aan de tafels!) Je kunt dus alleen afhalen en vervolgens je consumptie nuttigen bij je kart.

-2- Toilet is alleen bereikbaar via zijdeur. Ernaartoe via gangpad tussen kantine en baan. Terug via gangpad tussen kantine en buitenhek.  (éénrichtingsverkeer) 

We doen een dringend beroep op ALLE leden, begeleiders en bezoekers om de nieuwe afspraken te respecteren en 
tevens respect te tonen naar elkaar. Op deze manier kunnen we blijven karten en dat is nu juist zo’n mooie in- en/of ontspanning!!