Facturen voor contributie zijn verstuurd!

Zoals eerder al gemeld zijn er wat veranderingen aangaande de contributie. Niet de hoogte maar de manier van innen is gewijzigd. Alle leden van 2019 hebben dit weekeinde een factuur ontvangen voor lidmaatschap SHW 2020. Het betreft een volledig lidmaatschap op eentje ‘Zonder Vrij Rijden’

Ons verzoek: De factuur voldoen via de bank met hierbij vermeld uw naam en factuurnummer. Wilt u contant betalen? Dit is mogelijk bij baanbeheerder Arjan. Wel graag een print van de factuur meenemen !!

Als u heeft betaald dan kunt u bij de volgende gelegenheid een KARTLABEL SHW2020 ophalen bij de baanbeheerder. Deze graag linksvoor aan uw kartframe bevestigen. (voor de baanbeheerder bent u dan het gehele jaar herkenbaar als lid van de club!)

Linksvoor aan frame bevestigen