Trainingen
Deelnemer heeft kennisgenomen van het huishoudelijk reglement en het clubreglement en zal zich aan daarin gestelde regels houden.

Wedstrijden
Deelnemer heeft kennisgenomen van de wedstrijdvoorwaarden aangeboden door organisator, huishoudelijk reglement, clubreglement en paddockregels.

Wedstrijd deelnemers welke geen lid van SHW zijn zorgen tevens voor een ingevuld en ondertekend dagticket.